Ocena brak

Co wiemy o Limie, stolicy Peru?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Lima, stolica Peru, została założona przez Francisco Pizarro, hiszpańskiego konkwistadora i do dziś jeszcze spotkać w niej można piękne budynki z te­go okresu. W 1900 roku Lima miała około 100 ty­sięcy mieszkańców, jednak ostatnio, tj. w drugiej połowie dwudziestego wieku liczba mieszkańców zaczęła gwałtownie rosnąć. Jeszcze w 1950 roku w Limie mieszkało tylko 853 tys. a już w 1990 -5826 000 ludzi. Co czwarty Peruwiańczyk jest więc obecnie mieszkańcem stolicy.
Lima stała się magnesem przyciągającym wiej­ską biedotę. Jest to bowiem praktycznie jedyne miejsce w całym kraju, gdzie opłaca się założyć własną firmę, dlatego tylko tutaj jest szansa znale­zienia pracy. Lima jest centrum kulturalnym i gos­podarczym kraju. 40% produktu krajowego brutto (wartość wszystkich towarów i usług wyproduko­wanych w Peru) pochodzi właśnie z Limy. 80 pro­cent artykułów przemysłowych produkuje się w stolicy, tutaj też pracuje 70% pracowników administracji i sfery budżetowej.
W Limie mieszka nieliczna peruwiańska klasa średnia i elita finansowa, wśród której spotkać można właścicieli wielkich posiadłości ziemskich z głębi kraju. Grupa dobrze sytuowanych miesz­kańców Limy jest jednak niewielka, około 40% mieszkańców żyje bowiem w otaczających miasto slumsach. Dla wielu spośród tej najuboższej war­stwy mieszkańców stolicy i tak jest to awans spo­łeczny, gdyż w ich rodzinnych stronach bieda jest jeszcze dotkliwsza.
Przyrost liczby ludności w Limie jest tak duży, że miasto nie jest w stanie zapewnić wszystkim ani pracy, ani usług komunalnych, takich jak bieżąca woda, kanalizacja i elektryczność. Rażące dyspro­porcje w dystrybucji dóbr materialnych prowadzą do wzrostu przestępczości i narastania konfliktów społecznych. W rezultacie na przełomie lat 80. i 90. Lima stała się areną walk między siłami rządowymi a mającymi poparcie wśród biedoty par­tyzantami Świetlistego Szlaku, których celem było przejęcie władzy.

Podobne prace

Do góry