Ocena brak

Co według założyciela socjologii Augusta Comte’a jest przedmiotem zainteresowania socjologii

Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012

Comte za przedmiot badań socjologii uznał społeczeństwo stanowiące zharmonizowaną całość, składającą się z elementarnych cząstek zwanych rodzinami. Badaniem społeczeństwa - zdaniem Comte’a - zajmuje się rozwijana w ramach tej nauki „statystyka społeczna” (będąca teorią samorzutnego porządku społecznego) i „dynamika społeczna” (rozumiana jako teoria koniecznego i ciągłego rozwoju ludzkości). Myśliciel ten pojmował przedmiot badań socjologii zbyt szeroko.

Uważał bowiem, że ta nowo powstała nauka ma badać „wszystkie sprawy ludzkie”, co oznaczało utożsamianie socjologii z całą humanistyką. Koncepcja ta, mimo że była zgodna z jego filozofią i klasyfikacją nauk, szybko została poddana słusznej krytyce. Comte, klasyfikując nauki, wymienia sześć podstawowych nauk ogólnych: matematykę, astronomię, fizykę, chemię, biologię i socjologię.

Ostatnia z dyscyplin w tym systemie klasyfikacyjnym jest jedyną reprezentantką humanistyki, którą jako naukę pozytywną (empiryczną) w zasadzie należało dopiero stwierdzić.

Podobne prace

Do góry