Ocena brak

Co warunkuje efektywność terapii afazji (dysfazji)?

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

Skuteczność terapii afazji zależy od:

stopnia, rodzaju i głębokości uszkodzenia mózgu,

cech chorego (jego wieku, stanu fizycznego i psychicznego),

momentu rozpoczęcia reedukacji mowy,

-    częstotliwości spotkań,

stosunku otoczenia do chorego i jego terapii,

trafności zastosowanych metod.

Trudna jest terapia chorych leżących, szczególnie łych z afazją całkowitą. Ponadto na efektywność terapii mają też wpływ takie czynniki, jak lo, czy pacjent jest w depresji, czy jest załamany psychicznie, czy łatwo się uczy. czy jest odporny na trudne sytuacje, na ile mowa potrzebna jest mu do wykonywania zawodu. Są ta czynniki związane zc stanem emocjonalnym pacjenta, jego osobowością, podejściem do terapii i motywacją do pracy.

Im wcześniej rozpoczyna się reedukację, tym szybsza jest restytucja mowy. Większa jesl bowiem możliwość wykorzystania samoistnego powrotu zaburzonych czynności, zapobiegania tworzeniu się fałszywych kompensacji, czy uniknięcia zmian psychogennych.

Podobne prace

Do góry