Ocena brak

Co warunkuje dobór metod i środków przy planowaniu terapii afazji (dysfazji)?

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

Dokładna znajomość objawów poszczególnych rodzajów i typów afazji jest niezbędna przy planowaniu programu reedukacji mowy. Program ten musi zawierać ćwiczenia przywracające sprawności i umiejętności językowe, które zostały utracone w wyniku choroby,

Istnieje szereg metod i technik umożliwiających ćwiczenie tych umiejętności. Nie ma gotowych recept, które można by realizować we wszystkich rodzajach zaburzeń afatycznych. Nakłada tn więc na terapeutę obowiązek twórczego i elastycznego podejścia, tzn. takiego modyfikowania istniejących metod, aby odpowiadały one możliwościom pacjenta i potrzebom wynikającym z konkretnych sytuacji terapeutycznych.

Podobne prace

Do góry