Ocena brak

Co w przypadku dysfazji może wskazywać na nietrafność postawionej diagnozy?

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

III etap - Weryfikacja hipotez

II etap badania (wysunięcie hipotezy) kończy się pełnym rozpoznaniem, które determinuje program i przebieg procesu terapeutycznego (ij. dobór metod, środków, narzędzi oraz prognozę). Weryfikacja hipotezy następuje w toku trwania terapii logopedycznej. Brak efektów może wskazywać na nietrafność rozpoznania, co jest sygnałem o konieczności prowadzenia dalszych poszukiwań (stawiania nowych hipotez).

Należy podkreślić, żc w praktyce niezwykle rzadko zdarzają się pacjenci z czystymi postaciami dysfazji. Na ogól cierpią na dysfazję mieszaną, z przewagą objawów zaburzeń typu bądź moloryczncgo, bądź sensorycznego. Ponadto pacjenci ci różnią się między sobą różnorodnością objawów, stopniem ich nasilenia, co wynika z odmiennej lokalizacji i głębokości uszkodzenia. To wszystko, a także fakt działania czynników dodatkowych wynikających z różnic indywidualnych utrudnia postawienie diagnozy i terapię.

Do góry