Ocena brak

Co trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze struktury kapitału?

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

  1. maksymalizację korzyści udziałowców firmy, która może się wyrazić np. stopą zyskowności kapitałów własnych,

  2. zapewnienie właściwego stopnia bieżącej i perspektywicznej płynności płatniczej (chodzi tu o ograniczenie ryzyka do granic uznawanych za rozsądne).

 

Dbałość przedsiębiorstwa o rozwój (pojęcie szersze) i o wzrost (pojęcie węższe), gdzie rozwój obejmuje zjawiska ilościowe, jakościowe i strukturalne natomiast wzrost obejmuje tylko zjawiska ilościowe – wyraża się zwiększeniem z okresu na okres wielkości syntetycznych np. produkcji, sprzedaży.

W skali makro wzrost wiąże się przede wszystkim z przyrostem dochodu narodowego niezależnie czy jest liczony SNA (System National Accord- w Polsce) czy MPS (Material Product System).

 

Ten wzrost i rozwój wiąże się z planowaniem właściwej struktury kapitału zgodnie z możliwościami rozwojowymi firmy a także przy uwzględnieniu uwarunkowań (chodzi o analizę SWOT –uwarunkowania zewnętrzne: szanse i zagrożenia, które leżą poza brzegami przedsiębiorstwa i wpływają na nie oraz uwarunkowania wewnętrzne: słabe i mocne strony, które leżą wewnątrz przedsiębiorstwa).

 

Zmiany struktury kapitałowej mają odbicie albo we wzroście aktywów albo pasywów. Odzwierciedlają je też różne wskaźniki ekonomiczne.

Podobne prace

Do góry