Ocena brak

Co to są źródła?

Autor /Osad Dodano /31.01.2012

W miejscach, gdzie warstwa wodonośna i znajdu­jące się pod nią nieprzepuszczalne warstwy skal­ne wychodzą na powierzchnię, np. u podnóża wzniesień, woda wypływa na powierzchnię w pos­taci źródeł, z których formować się mogą strumie­nie i rzeki. Źródła występują również w miejscach uskoków albo szczelin, przez które wody pod­ziemne znajdują ujście. W miejscach, gdzie w po­rze suchej zwierciadło wody gruntowej wyraźnie się obniża może dojść do okresowego wyschnię­cia źródła. Źródła takie nazywamy sezonowymi.
Obszary krasowe są nieomal całkowicie pozba­wione sieci wód powierzchniowych. Giną one pod powierzchnią w miejscach zwanych ponorami. Pod ziemią łączą się one z wodami podziemnymi i mo­gą tworzyć podziemne strumienie, a nawet rzeki. Mogą one na powierzchni dać początek obfitemu źródłu, zwanemu wywierzyskiem.

Podobne prace

Do góry