Ocena brak

Co to są wybuchające gwiazdy ?

Autor /Regal Dodano /31.01.2012

Gwiazdy o masach kilkakrotnie większych od masy Słońca mają krótki żywot. Kiedy ich jądrowe paliwo wyczerpuje się zmieniają się w nadolbrzymy. W końcu pod wpływem siły grawitacji ich jądra zapadają się gwałtownie, a wyzwolona energia powoduje wybuch gwiaz­dy jako supernowej, rozrywając ją na kawałki. Wówczas przez moment gwiazda świeci wiele milionów razy jaśniej od Słońca. Supernowa, która rozbłysła w sąsiedniej galaktyce w lutym 1987 r., była widoczna z Ziemi gołym okiem. Tak jasna supernowa była pierwszą od 383 lat. Jeśli masa początkowa gwiazdy była odpowied­nio duża, po jej wybuchu może pozostać małe ciało, zwane gwiazdą neutronową, o rozmiarach rzędu kilkudziesięciu kilometrów. Jest ona zbu­dowana z samych neutronów, jej gęstość zatem może przewyższać wielokrotnie nawet gęstość białego karła.

Podobne prace

Do góry