Ocena brak

Co to są usługi świadczone przez państwo?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Warunkiem istnienia rynku usług, podobnie jak każdego innego rynku, jest zapotrzebowanie na konkretne usługi. Wielka część potrzeb ludności danego kraju zaspokajana jest przez prywatne przedsiębiorstwa usługowe, jednak zaspokojeniem niektórych potrzeb musi zająć się państwo.
We wszystkich krajach szkolnictwo podstawowe jest zapewniane przez państwo. Podobnie jest ze szkolnictwem wyższym w większości krajów. Nie­które państwa, na przykład Wielka Brytania, czy Polska zapewniają też swoim obywatelom dostęp do bezpłatnej opieki medycznej. Usługi pocztowe również pozostają w gestii państwa. Większość dróg jest budowanych i utrzymywanych przez pań­stwo. W wielu krajach to państwo jest właścicielem największych linii transportowych. W Polsce są to PKP. PKS i PLL LOT. Do zadań państwa należy też zapewnienie porządku i bezpieczeństwa pub­licznego. To rząd musi utrzymywać policję i wymiar sprawiedliwości. Do jego zadań należy rów­nież kontrola nad siłami zbrojnymi broniących oby­wateli przed ewentualną agresją z zewnątrz.

Podobne prace

Do góry