Ocena brak

Co to są teleskopy fotograficzne?

Autor /Rodak Dodano /31.01.2012

Jedną z wad konwencjonalnych teleskopów optycz­nych było to, że umożliwiały obserwację zaledwie niewielkiego wycinka nieba. Problem ten rozwią­zał w 1930 roku estoński optyk Bernhardt Schmidt, który skonstruował tzw. teleskop fotograficzny. W konstrukcji tej zwierciadło sferyczne zostało połączone z soczewkami i płytkami szklanymi, by zapewnić wyjątkowo duży kąt widzenia. Dziś tele­skopy Schmidta są podstawowym narzędziem pra­cy w obserwatoriach.
Współcześni astronomowie stosunkowo nie­wiele czasu spędzają oglądając niebo za pomocą teleskopów. Zwykle duże teleskopy są używane jako gigantyczne teleobiektywy podczas wykony­wania zdjęć, które są w stanie pokazać najdrob­niejsze szczegóły. Czas naświetlania może wyno­sić godzinę, a nawet więcej. W tym czasie teleskop musi być ciągle nakierowany na ten sam obiekt, musi poruszać się jednostajnie, by kompensować efekt wynikający z obrotowego ruchu Ziemi. Nie­kiedy wykorzystywane są dodatkowo urządzenia elektroniczne zwane wzmacniaczami obrazu, zwykle w postaci płytek mikrokanalikowych, które wykrywają i wzmacniają światło o małym natęże­niu docierające do płytki. Uzyskane obrazy są na­stępnie poddawane obróbce komputerowej, w trak­cie której obraz jest szczegółowo analizowany. Oprócz tego wykorzystuje się spektroskopy, anali­zujące skład widmowy światła.

Podobne prace

Do góry