Ocena brak

Co to są symbole na mapie?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Komputery bardzo pomagają przy cieniowaniu i kolorowaniu mapy. Kolorami można na przykład oznaczać poszczególne przedziały wysokości tere­nu ponad poziomem morza. Gdy używamy do tego komputera, wystarczy wskazać za pomocą wskaź­nika wybrany kolor oraz obszar, któremu go zamie­rzamy nadać, a maszyna resztę wykona sama.
Mapy charakteryzują się pewną umownością, co oznacza, że niektóre cechy bądź obiekty repre­zentowane są na nich symbolicznie. Przykładowo, często rozróżnia się za pomocą odpowiednich symboli lasy liściaste i iglaste. Komputer potrafi pokryć wybrany obszar leśny owymi symbolami z zadaną częstotliwością.
Pojedyncze koła o różnych rozmiarach i różnie wypełnione mogą reprezentować miasta i wsie. Wielkość i kolor symbolu odpowiada tu liczbie mieszkańców. Swoje symbole mają także mosty, linie kolejowe, przystanki autobusowe, kościoły, obiekty zabytkowe, stacje benzynowe i wiele, wiele innych. Zanim upowszechniły się komputery, symbole te bądź rysowano ręcznie, bądź też przy­klejano na gotowy podkład mapy standardowe naklejki. Podobnie postępowano przy wprowadza­niu na mapę napisów, takich jak nazwy miejsco­wości, państw, kontynentów, rzek, wzniesień czy krain geograficznych.

Podobne prace

Do góry