Ocena brak

Co to są świnie?

Autor /Timur Dodano /31.01.2012

Świnie hoduje się głównie ze względu na ich mięso, trafiające na rynek zarówno w stanie surowym, jak i zakonserwowane. Znanych jest kilka sposobów konserwacji mięsa, używa się do tego celu soli, azotanu sodowego albo azotanu potasowego. Mięso można też wędzić, dzięki czemu zyskuje ono cha­rakterystyczny aromat.
Świńska skóra ceniona jest przez kaletników -wyrabia się z niej na przykład ekskluzywne waliz­ki. Szczecina wieprza wykorzystywana jest do pro­dukcji szczotek. Z innych części ciała świni wyra­bia się m.in. świece, klej, mydło a nawet nawozy.
W starożytności świnie były uważane za świę­te zwierzęta. Ci, którzy je hodowali, musieli prze­chodzić rytualne oczyszczenie. Z czasem rytuał ów przyczynił się do powstania przekonania, że świ­nia jest zwierzęciem nieczystym. Rzeczywiście, wieprzowina może być niebezpieczna, jeśli nie jest odpowiednio przyrządzona. W mięsie świni mogą bowiem występować pasożyty, które w przypad­ku spożycia przez człowieka surowego zakażone­go mięsa mogą spowodować nawet śmiertelną cho­robę. Być może to właśnie dlatego wyznawców judaizmu i muzułmanów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania wieprzowiny.
Potoczne opinie o tym, że świnie są zwierzęta­mi wyjątkowo brudnymi są nieuzasadnione. Jeśli tylko mają odpowiednie warunki, starają się zacho­wać czystość, najczęściej jednak chlewnie, w któ­rych są trzymane, skutecznie im to uniemożliwia­ją. Świnie żyjące na wybiegach potrzebują wody, w której mogą się ochłodzić, a jedynymi dostęp­nymi zbiornikami są zwykle błotniste kałuże.

Podobne prace

Do góry