Ocena brak

Co to są rośliny włókniste?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Włókna roślinne i wełna były przez całe wieki pod­stawowymi surowcami do produkcji tkanin. Do artykułów produkowanych z roślin włóknistych należały min. pościel, torby i worki, liny i sznury.
Setki roślin dostarczają włókna, ale zastosowa­nie na skalę przemysłową znalazły tylko nielicz­ne. Należą do nich włókna nasienne, takie jak bawełna i kapok. Drugą grupę stanowią włókna łykowe, takie jak len, konopie i juta. Ostatnia grupa to włókna liściowe, której przedstawicielem jest sizal, otrzymywany z liści i łodyg agawy sizalskiej.
Bawełna, najważniejsze włókno naturalne, upra­wiana jest w wielu regionach świata. Najpopular­niejsze są gatunki należące do rodzaju Gossypium. Bawełna potrzebuje do wzrostu łagodnego klima­tu - 180 dni bez mrozu, ze średnią temperaturą powyżej 20°C, i umiarkowanych opadów. Wiele obszarów intensywnej uprawy bawełny, m.in. Kalifornia, Dolina Nilu i środkowoazjatyckie repu­bliki byłego Związku Radzieckiego, spełnia tylko dwa pierwsze warunki. Stąd potrzeba sztucznego nawadniania. Głównymi producentami bawełny są Chiny, Stany Zjednoczone, Indie i Pakistan.
Inną rośliną włóknistą, wykorzystywaną do wyrobu lin, worków i dywanów, jest juta. Najwięk­si producenci juty to Chiny, Indie i Bangladesz.

Podobne prace

Do góry