Ocena brak

Co to są roboty?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Roboty to urządzenia zaprojektowane, by odtwa­rzały czynności manualne wykonywane zwykle przez ludzi. Urządzenia takie są szeroko wyko­rzystywane w przemyśle do kontroli i łączenia ele­mentów na taśmach produkcyjnych i nie tylko. Odkrywa się dla nich coraz więcej zastosowań, na przykład w technologii medycznej. Roboty muszą potrafić prawidłowo reagować w danej sytuacji. Osiąga się to, programując je bądź ucząc.
W każdej sytuacji robot musi odpowiednio za­reagować na polecenie, dokonać analizy okolicz­ności, przemieścić się do miejsca wykonania pracy, po czym wykonać żądaną operację przy minimal­nej interwencji człowieka. Robot musi nieustannie kontrolować środowisko, w którym pracuje, tak by uniknąć możliwych kolizji i innych wypadków. U człowieka zmysły informują mózg o tym, co dzieje się dookoła. Jednym z głównych aspektów robotyki jest symulacja pracy odpowiednich ludz­kich zmysłów. Znajduje się ona wciąż w bardzo wczesnych stadiach rozwoju. Bardzo istotne jest wdrożenie do robotyki zasad heurystyki - chodzi
0 to, by robot nauczył się czegoś z sytuacji, w któ­rej się znalazł, po czym potrafił zastosować wnio­ski wyciągnięte z tej lekcji w podobnych sytuacjach - tak jak czynią to ludzie.
Roboty są bardzo użytecznymi narzędziami wszędzie tam, gdzie praca jest zbyt monotonna, precyzyjna bądź niebezpieczna dla ludzi. W elek­trowniach jądrowych bądź w przestrzeni kosmicz­nej roboty redukują ryzyko poważnych wypadków, na które narażeni byli ludzie. Roboty są wyjątko­wo efektywne i zyskowne w zastosowaniach prze­mysłowych, ich powszechne stosowanie zmienia jednak strukturę zatrudnienia. Robotnicy zastępo­wani przez roboty muszą się przekwalifikowywać i szukać innych źródeł dochodów.

Podobne prace

Do góry