Ocena brak

Co to są plamy gorąca?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Niektóre wulkany powstają nad obszarami zwa­nymi plamami gorąca. Są to miejsca, gdzie wsku­tek nadwyżki ciepła w głębi płaszcza Ziemi po­wstają ogromne ilości magmy. Przeciskając się ku powierzchni, magma po prostu przebija otwór w leżącej nad nią płycie, tworząc w ten sposób wulkan. Magma potem oziębia się i opada z po­wrotem, niekiedy znowu wznosi się.
Plamy gorąca zawsze powstają i utrzymują się w jednym miejscu płaszcza, podczas gdy pły­ty nieustannie przesuwają się nad nimi. Na skutek tych ciągłych procesów, po upływie milionów lat powstaje nowy wulkan. Wyspy Hawajskie na Pa­cyfiku, które utworzyły się z łańcucha wulkanów, powstały i nadal powstają w ten właśnie sposób.

Podobne prace

Do góry