Ocena brak

Co to są pieniądze?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Pieniądze wciąż kojarzą się nam z monetami lub banknotami w kieszeni bądź portfelu. Takie byty początki pieniądza, był on wtedy po prostu fizycznie istniejącym przedmiotem o ustalonej wartości. Często wartość monety okre­śla! zawarty w niej metal szlachetny. W różnych społeczeństwach stosowano różne środki płatnicze, często były to na przykład muszelki bądź duże kamienie. Istotnym było, że na rynku mogła zna­leźć się ograniczona ilość pieniędzy, więc źródło monet też musiało być ograniczone.
Emisja pieniędzy na użytek społeczeństwa zwykle była domeną władcy. Wytłoczenie oficjalnej pie­częci władcy na kawałku złota, srebra lub brązu potwierdzało zawartość kruszcu w stopie i prze­kształcało ów kawałek metalu w monetę. Rządzący mogli wypuszczać do obiegu monety o wartości przewyższającej wartość kruszcu w nich zawarte­go, jeśli miały one zastosowanie w obrocie we­wnętrznym. W handlu międzynarodowym należa­ło używać monet z czystych szlachetnych metali, których wartość odpowiadała zawartości kruszcu.
Jednak wraz z rozwojem wymiany międzyna­rodowej powstawała potrzeba stworzenia bardziej praktycznej formy pieniądza. Nie było bowiem wy­godne ani bezpieczne wożenie ze sobą ciężkiego złota, często w dużych ilościach, gdy chodziło o większe transakcje. Dlatego też kupcy zaczęli zwolna wprowadzać obrót bezgotówkowy.

Podobne prace

Do góry