Ocena brak

Co to są osady morskie?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Osady morskie - skały osadowe formujące się na dnie mórz - zawierają dużą ilość różnorodnych ska­mieniałości. Wiele z nich przypomina gatunki żyją­ce w morzach obecnie, przy czym niektóre wystę­pują jedynie w ściśle określonych warunkach. Na przykład koralowce spotkać można tylko w przej­rzystych wodach ciepłych i płytkich mórz. Na­tomiast ich skamieniałości odnajdywane są często w skałach wapiennych na terenach o stosunkowo chłodnym klimacie. Można zatem przypuszczać, że na obszarach tych panował niegdyś zupełnie inny, znacznie cieplejszy klimat.

Podobne prace

Do góry