Ocena brak

Co to są osady lądowe?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Osady lądowe, jak sama nazwa wskazuje, powsta­ły na lądach. Należą do nich między innymi pias­kowce, powstałe z piaszczystych wydm, w których ziarna piasku pod wpływem ogromnego ciśnienia scementowały się i w ten sposób utworzyły litą skałę. Osady lądowe powstawały też na dnie rzek, jezior i w deltach rzecznych. Osady lądowe zawie­rają z reguły mniej skamieniałości niż morskie, ponieważ narażone były na niszczące działanie warunków atmosferycznych. Poza tym aż do syluru rośliny rosły jedynie w morzach. Dopiero około 440 min lat temu rozprzestrzeniły się one na lądzie, natomiast pierwsze kręgowce pojawiły się na Ziemi dopiero w dewonie, czyli ok. 400-350 min lat temu.
Brak skamieniałości nie jest jednak jedno­znacznym dowodem na to, że badane skały formo­wały się na lądzie. Na przykład morskie osady ery prekambryjskiej (sprzed około 590 min lat) zawie­rają niewielką ilość skamieniałości, ponieważ więk­szość organizmów wówczas żyjących nie posiada­ła szkieletu, a jedynie miękkie tkanki. Takie orga­nizmy wkrótce po śmierci ulegały rozkładowi.

Podobne prace

Do góry