Ocena brak

Co to są moreny naniesione przez lodowiec?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Lodowiec, przemieszczając się w dół, powoduje erozję podłoża skalnego. Jest również odpowie­dzialny za transport okruchów skalnych, które odry­wają się od ścian doliny w wyniku wietrzenia mro­zowego. Czasami ilość tego materiału jest tak duża, że w całości przykrywa powierzchnię jęzora lodow­cowego. Dla przykładu w grudniu 1991 roku ogromna lawina oberwała się ze wschodniej ścia­ny najwyższego szczytu Nowej Zelandii - góry Cooka, obniżając jej wysokość o 10 metrów. Cały ten materiał skalny, 2,5 min nrP,pogrzebał pod so­bą leżące poniżej lodowce.
Materiał skalny naniesiony przez lodowiec nazy­wany jest moreną. Okruchy skalne spadające na brzeg lodowca, a także wyrywane przez lód ze ścian dolin, tworzą wały zwane moreną boczną. Gdy czoło lodowca pozostaje w miejscu przez dłuż­szy czas, usypuje się przed nim wał moreny czo­łowej. Cofający się lodowiec pozostawia wyto­piony z siebie materiał moreny dennej.

Podobne prace

Do góry