Ocena brak

Co to są kryształy?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Minerały mają ściśle określony wzór chemiczny charakterystyczny dla każdego rodzaju. Na przy­kład halit (sól kamienna) opisuje się wzorem NaCl, co oznacza, że jest kombinacją sodu (Na) oraz chloru (Cl).
Ponieważ każdy minerał ma dokładnie zdefi­niowaną budowę, atomy poszczególnych pier­wiastków ustawiają się w specyficzne, regularne, trójwymiarowe struktury. Struktury te, zwane kryształami, to ułożone symetrycznie formy geo­metryczne. Jeśli wylejemy na płaską powierzch­nię niewielką ilość morskiej wody i pozwolimy jej wyparować, utworzą się kryształki soli. Przy pomocy szkła powiększającego, łatwo zauważyć, że mają one kształt idealnych sześcianów.
Większość minerałów ma budowę krystalicz­ną, dlatego badanie kryształów wybitnie pomaga w ich identyfikacji. Istnieje siedem podstawo­wych układów krystalograficznych. Diament na przykład należy do układu regularnego czyli sześciennego, rubin do heksagonalnego, a turkus do układu trójskośnego. Każdy układ różni się od pozostałych rodzajem symetrii - właściwością, która powoduje, że kręcący się wokół własnej osi kryształ wielokrotnie wygląda identycznie (z da­nego punktu widzenia), zanim wykona pełny obrót. Kryształ można rozpoznać po ilości i ro­dzaju osi symetrii.

Podobne prace

Do góry