Ocena brak

Co to są jeziora polodowcowe?

Autor /Osad Dodano /31.01.2012

Na pół­kuli północnej najczęściej można spotkać jeziora uformowane przez lodowce w okresie ostatnie­go zlodowacenia. Olbrzymia większość jezior w Polsce powstała w ten właśnie sposób, podob­nie jak około 60 tysięcy jezior Finlandii oraz jeziora alpejskie.
Lodowce ostatniego zlodowacenia wyżłobiły w podłożu głębokie bruzdy, które następnie zo­stały wypełnione wodą z topniejącej masy lodu. Uwolniony materiał skalny, wcześniej uwięziony w lodzie, zatamował odpływ wody, tworząc w ten sposób jeziora. Pojezierze Mazurskie zostało w większości uformowane w bruzdach polodowcowych zalanych wodą z topniejącego lodu.

Podobne prace

Do góry