Ocena brak

Co to są filtry fotograficzne?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Ciekawe efekty można uzyskać, filtrując w odpo­wiedni sposób światło docierające do obiektywu. Filtry mogą być używane do pracy ze światłem naturalnym oraz sztucznym. Szklany filtr w meta­lowym uchwycie mocowany jest z przodu obiek­tywu. Jeżeli równocześnie używana jest osłona przeciwsłoneczna, to filtr mocuje się pomiędzy nią a obiektywem.
Najpopularniejszy chyba rodzaj filtru, filtr pro­mieni ultrafioletowych, może być zamocowany do obiektywu na stałe. Filtr ten uniemożliwia pro­mieniom ultrafioletowym dotarcie do błony fotograficznej. Mimo że nie widzimy światła ultrafio­letowego, utrwala się ono na błonie fotograficznej, powodując zamglenie zdjęcia po jego wywołaniu. Większość fotografów pozostawia filtr ultrafiole­towy zamontowany na stałe do obiektywu, mimo że jego stosowanie nie daje na większości zdjęć zauważalnych efektów.
Filtry polaryzacyjne, na przykład, umożliwiają pozbycie się refleksów światła odbitego od po­wierzchni wody bądź szkła. Dzięki nim można mię­dzy innymi wykonywać wyraźne zdjęcia obiektów znajdujących się za szybą.
Filtry kolorowe znajdują zastosowanie głównie w fotografii czarno-białej, gdzie pozwalają zmie­nić kontrast pomiędzy obiektami o wybranych kolorach. Przykładowo, niebieskie niebo i białe obłoki sfotografowane bez filtra na czarno-białym zdjęciu zwykle nie różnią się zbytnio od siebie -całość ma nieciekawą szarą tonację. Jednak zasto­sowanie żółtego filtru silnie pochłaniającego świa­tło niebieskie powoduje, że niebo staje się zdecy­dowanie ciemniejsze od obłoków, a całość wygląda znacznie lepiej. Filtr barwny absorbuje część świa­tła, stosując go trzeba wydłużyć czas naświetlania, bądź zwiększyć otwór przysłony.

Podobne prace

Do góry