Ocena brak

Co to są Czerwone Olbrzymy?

Autor /Regal Dodano /31.01.2012

Średnica Słońca wynosi około 1,4 min km, a tem­peratura na jego powierzchni osiąga ok. 6000°C. Ta najbliższa Ziemi gwiazda emituje światło ko­loru żółtego. Uważa się, że Słońce znajduje się w ciągu głównym od mniej więcej 5 miliardów lat, i że pozostanie tam przez podobną ilość czasu. Wszystkie gwiazdy o porównywalnej do Słońca masie przebywają taki sam cykl życiowy.
Ich zapasy wodoru „wystarczają" na ok. 10 mi­liardów lat. W wyniku spalania wodór stopniowo przekształca się w hel. Gdy wyczerpuje się wodór, reakcja spalania ustaje oraz wyczerpuje się źródło ciepła zapobiegającego całkowitej kondensacji materii, czyli zapadania się pod wpływem grawi­tacji. Zapadanie to wyzwala energię, która w dal­szym ciągu ogrzewa otaczającą materię. Teraz wo­dór znajdujący się w tej otoczce podlega reakcjom syntezy, co pozwala gwieździe świecić dalej, jed­nak w kolorze czerwonym. Jednocześnie gwiazda zaczyna się rozdymać i potrafi kilkadziesiąt razy zwiększyć swą objętość. Takie twory nazwano „czerwonymi olbrzymami".
Jądra „czerwonych olbrzymów" bezustannie zapadają się, a ich temperatura rośnie i potrafi przekroczyć 100 miliardów stopni Celsjusza. W dalszych reakcjach syntezy hel przekształca się w jeszcze cięższy węgiel oraz wydziela się ener­gia, która pozwala gwieździe świecić przez kolej­ne 100 milionów lat. W momencie wypalenia się helu, reakcje termojądrowe ustają, a sama gwiaz­da kurczy się pod wpływem grawitacji do rozmia­rów zbliżonych do Ziemi i stopniowo wygasa zmieniając się w „białego karła". Masa gwiazdy jest tak wysoka, że jej objętość odpowiadająca jed­nej łyżeczce do herbaty może ważyć aż tysiąc ton.

Podobne prace

Do góry