Ocena brak

Co to są cele kształcenia?

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Nauka o celach to teleologia; cele kształcenia to z góry założone pewne stany rzeczy (zdarzeń), które zamierzamy osiągać w trakcie procesu kształcenia; według W. Okonia cele kształcenia to świadomie założone efekty, które chcemy uzyskać w wyniku kształcenia.

Cele kształcenia posiadają następujące właściwości:

  • dostrzegalne, czyli określone w sposób pozwalający na ustalenie stanu ich wykonania

  • wykonalne, czyli możliwe do realizacji w danym czasie

  • logiczne, czyli bez wewnętrznych sprzeczności

  • rzeczowe i precyzyjne - przedstawiają syntetyczny opis stanu jaki chcemy osiągnąć

  • wymierne, a więc określany w sposób umożliwiający zmierzenie ich stanu

Według kryterium stopnia uszeregowania wyróżniamy cele:

1. ogólne (funkcje) wyrażające co ma stanowić produkt końcowy procesu kształcenia; określane są mianem celów instytucjonalnych szkoły; mają długoterminowy charakter - realizowane są małymi krokami

2. pośrednie (czynności) otrzymywane są w wyniku podziału celów ogólnych na ich poszczególne składniki (czynności)

Cele opisują zmiany, jakie chcemy uzyskać w uczniach. Opisują zamierzone i zaplanowane właściwości uczniów.

3. szczegółowe (zadania) wyrażają cechy ogólne w języku konkretów, stanowią one opis spodziewanych po zakończeniu lekcji zachowań uczniów

4. warunki spoleczne

Podobne prace

Do góry