Ocena brak

Co to jest zjawisko promieniotwórczości?

Autor /Stach Dodano /31.01.2012

W następstwie odkrycia zjawiska promieniotwórczości wyizolowano pierwiastki promieniotwórcze, zba­dano różne rodzaje promieniowa­nia, stworzono pojęcia izotopu i czasu połowicznego rozpadu.
Promienie X (rentgenowskie) zostały odkry­te w 1895 roku w efekcie badań nad fluores­cencią. Promienie te pobudzają niektóre związki chemiczne do świecenia w ciemności. Francuski fizyk Aleksander Edmund Becquerel (1820-1891) badał fluorescencję substancji pod wpływem światła słonecznego. W 1896 roku jego syn Henri (1852-1908 zastanawiał się, dlaczego jedna z tych substancji, potasowy siarczan urany-lu. sama emituje bardzo przenikliwe promienie podczas fluorescencji. Szczelnie owinął płyty foto­graficzne czarnym papierem, na wierzchu umieścił trochę siarczanu, po czym wystawił próbki na działanie słońca. Płyty fotograficzne uległy zaczer­nieniu - wydawało się, że podczas fluorescencji emitowane są również promienie X.
Niektóre z przygotowanych płyt z siarczanem nie zostały jednak wystawione na działanie słońca, lecz schowane do szuflady, by posłużyć do do­świadczeń za kilka dni. Becquerel ze zdziwieniem spostrzegł, że owe płyty również uległy zaczer­nieniu, choć nic nie pobudziło siarczanu do fluo­rescencji. Było jasne, że to nie fluorescencja jest odpowiedzialna za emisję owych tajemniczych, przenikliwych promieni. Kolejne eksperymenty udowodniły wkrótce, że promienie pochodzą od uranu zawartego w badanym związku chemicz­nym. Stwierdzono, że podobne promieniowanie jest wytwarzane także przez inny pierwiastek - tor. Wśród studentów Becquerela znalazła się młoda chemiczka pochodzenia polskiego Maria Skłodow­ska (1867-1934), która wyszła za mąż za fran­cuskiego fizyka Piotra Curie (1859-1906). Natych­miast rozpoczęła badania nad uranem i przekonała męża, by przyłączył się do jej prac. To ona nazwa­ła nowe zjawisko „radioaktywnością".

Podobne prace

Do góry