Ocena brak

Co to jest zapłodnienie?

Autor /Dracena Dodano /31.01.2012

Zdarza się czasem, ze ludzie nie mogą doczekać się potomstwa, pomimo ze bardzo tego pragną -sytuacja taka jest bardzo trudna pod względem psychologicznym zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Na szczęście stale rozwija się wiedza na temat bez­płodności i metod jej leczenia.
Miliony ludzi na całym świecie poświęcają wiele uwagi, czasu i pieniędzy, starając się uniknąć spłodzenia potomstwa. Natu­ralne i sztuczne metody antykoncepcji są po­wszechnie stosowane, gdy tymczasem inna grupa ludzi czyni wysiłki, aby mieć potomstwo. Dla tych osób - zazwyczaj pozostających w stabilnych związkach partnerskich - pragnienie dochowania się dziecka może zmienić się w pewnego rodzaju obsesję wpływającą na wszystkie aspekty codzien­nego życia.

Seks, poczęcie i ciąża to procesy długie i skompli­kowane. Są one uważane często za rzeczy, które przychodzą zupełnie naturalnie, bez żadnej in­gerencji medycznej. Jednak podstawowa wiedza o procesie reprodukcji jest niezbędna do stwier­dzenia, który jego etap nie przebiega prawidłowo i wywołuje bezpłodność.
Nawet dziś, kiedy w szkołach prowadzi się edu­kację seksualną, można spotkać pary, które nie ro­zumieją procesów reprodukcji. Dzięki fachowym wyjaśnieniom i poradnictwu można przekazać tym ludziom dokładniejszą wiedzę o tym, co powinni zrobić, jeśli chcą szybciej spłodzić potomstwo.
Aby powstało nowe życie, mikroskopijna ga­meta męska musi połączyć się z nieco większą żeń­ską komórką jajową. Obie komórki posiadają kom­plet genów, czyli instrukcji, potrzebnych im do wzrostu i przekształcenia się w istotę ludzką. Proces ten odbywa się w macicy kobiety. Kilka dni po zapłodnieniu komórka jajowa zagnieżdża się w bło­nie śluzowej macicy, która zapewnia jej niezbęd­ne składniki odżywcze. Następnie organizm matki chroni i odżywia komórkę, która będzie się dzielić, rosnąć i rozwijać w ciągu dziewięciu miesięcy od zapłodnienia do porodu.
Gamety męskie pochodzą z jąder mężczyzny, którego organizm musi wyprodukować wystar­czającą liczbę plemników wprowadzanych z prącia do kobiecej pochwy podczas stosunku płcio­wego. W ten sposób plemniki przedostają się do układu rozrodczego i spotkają się z komórką jajo­wą. Komórki jajowe pochodzą z kobiecych jajni­ków. Co miesiąc w odpowiednim momencie cyklu menstruacyjnego jedna komórka jajowa dojrzewa i przedostaje się do jajowodów (owulacja), którymi wędruje do macicy. Jeśli w ciągu kilku dni komór­ka jajowa nie połączy się z plemnikiem, obumiera.
Zatem kobieta jest płodna tylko podczas kilku okre­ślonych dni cyklu miesiączkowego. Także plem­niki mają ograniczoną długość życia, zatem moment zbliżenia między partnerami pragnącymi spłodzić potomstwo powinien przypaść na czas jak najbliższy owulacji.

Podobne prace

Do góry