Ocena brak

Co to jest wężyk spustowy?

Autor /Mira Dodano /31.01.2012

Nawet gdy używamy statywu, możemy niechcący poruszyć aparat podczas naciskania spustu migawki. Aby tego uniknąć, należy zwalniać migawkę zdalnie, za pomocą wężyka spustowego. Jest to giętki przewód pozwalający na bezwstrząsowe ope­rowanie migawką. Jeden jego koniec jest przykrę­cany do spustu migawki, podczas gdy drugi, zakoń­czony uchwytem, trzymamy w ręku. Konstrukcja uchwytu wymusza podtrzymywanie pancerza wężyka podczas naciskania na przycisk, który poprzez linkę wywiera nacisk na spust migawki. Wężyk jest szczególnie użyteczny, gdy korzysta­my z lekkiego statywu, ewentualnie z innego nie­zbyt stabilnego oparcia dla aparatu.
Niektórzy fotografowie stosują kilkumetrowe wężyki . Dzięki nim nie muszą znajdować się w pobliżu aparatu podczas wykonywania zdjęcia. Bywa to użyteczne przy wykonywaniu portretów, gdyż niektórzy ludzie czują się nieswojo widząc fotografa za aparatem. Z długim wężykiem w ręku fotograf może stać w dużej odległości od aparatu, ustawić odpowiednio, naturalnie i wygodnie mode­la, będąc jednocześnie gotowym do zwolnienia migawki, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Długie wężyki spustowe zwykle działają na sprę­żone powietrze. „Wężyk" jest giętką rurką ciśnieniową, z tłoczkiem przymocowywanym na końcu do spustu migawki. Z drugiej strony znajduje się gumowa gruszka, którą fotografujący trzyma w dłoni. Ściśnięcie gruszki powoduje sprężenie powietrza i poruszenie tłoka, uruchamiającego spust migawki.
Długi wężyk jest czasami wykorzystywany przy wykonywaniu autoportretów. Fotograf zasiada wówczas naprzeciw obiektywu i sam zwalnia mi­gawkę przez ściśnięcie gruszki. Mankamentem tej metody może być kłopot w ukryciem wężyka.
Zwykle po zwolnieniu migawki tłok wężyka powraca do położenia wyjściowego. Wiele węży­ków wyposażonych jest jednakże w blokadę unie­możliwiająca tłokowi powrót, tak że wywiera on nacisk na mechanizm spustowy dopóty, dopóki blokada nie zostanie zniesiona. Rozwiązanie to jest wykorzystywane podczas wykonywania zdjęć z długim czasem ekspozycji, sięgającym nawet wielu minut. Migawkę ustawia się w pozycji, a której przesłona pozostaje otwarta tak długo, jak długo trwa nacisk na mechanizm spustowy. Wężyk naciska się, by zwolnić migawkę, a następnie blo­kuje się on w tym położeniu. Zdjęcie blokady zamyka migawkę. Bez blokady fotograf byłby zmuszony naciskać wężyk przez cały czas, gdy migawka miałaby być otwarta, co przy długich cza­sach naświetlania jest niewygodne.
Niektóre, zwykle starsze, modele aparatów fo­tograficznych posiadają migawkę, którą można ustawić w położeniu umożliwiającym wybór do­wolnego czasu naświetlania. Otwierana jest po naciśnięciu na spust i zamykana przy ponownym muśnięciu. Nie jest więc potrzebny żaden dodat­kowy mechanizm blokujący, jednak z oczywistych względów stosowanie wężyka jest nieodzowne.

Podobne prace

Do góry