Ocena brak

Co to jest tzw. „Mit jaskini”

Autor /Nikos Dodano /05.07.2011

Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini. Obrazuje ona stan umysłu tych, dla których wiedzą wydaje się to, co w istocie jest niewiedzą. Obrazuje ograniczenie poznania, jego niepewność oraz niedostępność dla zmysłów tego, co stanowi rzeczywisty byt - Platońskich idei.

Sam Platon dokonuje demitologizacji nakreślonego przez siebie obrazu, opatrując go dyskursywnym komentarzem, pozwalającym zrozumieć znaczenie poszczególnych elementów przypowieści. Oto jaskinia jest symbolem świata. Ludzie odwróceni od jej wylotu plecami posiadają znacznie ograniczoną percepcję. Droga ku wyjściu z jaskini obrazuje stopniowe obracanie „oka duszy” ku jasności poznania. Proces ten przebiega stopniowo (przyzwyczajanie wzroku do światła słonecznego).

Ludzie noszący „różnorodne wytwory” rzucające cień znad murku znajdującego się przed wejściem do jaskini oznaczają zmienność i nietrwałość tego wszystkiego, co dostępne spostrzeżeniom zmysłowym. Spojrzenie w samo słońce to bezpośredni ogląd idei, stanowiących jedyny rzeczywisty byt.

Podobne prace

Do góry