Ocena brak

Co to jest typografia?

Autor /Mira Dodano /31.01.2012

W typografii można drukować zarówno tekst, jak i rysunki. Z początku tekst składano ręcznie, lite­ra po literze. Jednak w XIX wieku wprowadzono szybsze i tańsze metody składu maszynowego.
Używano maszyn takich, jak np. odlewarka wierszowa Linotyp. Zecer, operator maszyny, wpi­sywał tekst na klawiaturze, a maszyna ustawiała odpowiadającą pojedynczej literze mosiężną ma­trycę we właściwym położeniu. Gdy wpisana zo­stała cała linia, maszyna odlewała na podstawie matrycy linii odpowiednie metalowe czcionki. Wraz z postępem pracy linie tekstu były umiesz­czane na podstawce zwanej galerią, gdzie układa­ły się w kolumny. Kolumny następnie były ręcznie rozmieszczane tak, by uzyskać odpowiedni układ drukowanej strony.
Inaczej nieco działały odlewarki pojedynczych czcionek, np. Monotyp. Składały się one z dwóch oddzielnych części. Słowa wystukiwane na klawia­turze były zapisywane w postaci kodu na papiero­wej taśmie perforowanej. Taśmę tę później prze­syłano do właściwej odlewarki. która pojedynczo odlewała potrzebne czcionki, ustawiając je auto­matycznie w galerii.
W latach 50. XX wieku opisane powyżej meto­dy składu zaczęły być wypierane przez skład foto­graficzny. Zamiast odlewać w metalu linie tekstu lub pojedyncze litery, maszyny zaczęły umiesz­czać je na błonie fotograficznej. Z negatywu zaś wykonywane były płyty drukarskie. Ta metoda składu najlepiej pasowała do litografii. W typogra­fii. by w tekście zamieścić rysunek, należało wyrytować go na osobnych płytach metalowych, które były dołączane do tekstu w czasie druku. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na szybki druk, szczególnie w odniesieniu do gazet, wymyślono maszyny rotacyjne. Płaską formę odpowiadającą układowi strony wykonywano z masy papierowej. Masę następnie zakrzywiano tak, by odlać cylin­dryczne płyty pasujące do maszyny rotacyjnej.

Podobne prace

Do góry