Ocena brak

Co to jest termometr lekarski?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Termometr lekarki jest termometrem rtęcio­wym, skonstruowanym specjalnie do pomiaru tem­peratur w wąskim zakresie około 37°C. Kapilara zwęża się nad bańką z rtęcią utrudniając przepływ rtęci z kapilary do bańki. Gdy ogrzewamy termo­metr, wsadziwszy go na przykład pod pachę, rtęć w bańce rozszerza się, przepychając się przy tym przez przewężenie. Gdy termometr wyjmujemy aby dokonać odczytu, rtęć w bańce ulega ochłodze­niu, zmniejszając tym samym swą objętość. Rtęć z kapilary nie może przez przewężenie spływać z powrotem do bańki, słup cieczy pozostaje tam, dokąd wspiął się podczas ogrzewania i możemy odczytać maksymalną temperaturę, jaką termometr zanotował. Obecnie lekarskie termometry rtęcio­we zastępowane są urządzeniami elektronicznymi, które są bezpieczniejsze w użyciu i bardziej wytrzy­małe mechanicznie.

Podobne prace

Do góry