Ocena brak

Co to jest termometr?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Temperatura jest wielkością określającą stan układu termody­namicznego. Dotykając obiektu dłonią możemy ocenić, że ciało jest ciepłe lub zimne. Dokładny pomiar temperatury wymaga użycia odpo­wiednio dobranego termometru.
O cena temperatury poprzez dotyk dłonią nie jest dokładna. Bardzo zimne obiekty powo­dują natychmiastowe drętwienie, podczas gdy gorące mogą spalić skórę. Nawet w ocenie tem­peratur pokojowych możemy popełnić poważne błędy. Gdy nasze dłonie są bardzo zimne, zimna ^oda może wydawać się nam ciepłą, gdy są roz­grzane, ta sama woda będzie dla nas zimna.
Dokładniejszy pomiar temperatury jest możli­wy dzięki termometrom. Większość termometrów codziennego użytku wykorzystuje ciepło dostar­czane przez badany obiekt na rozszerzanie gazu, cieczy bądź ciała stałego. Pierwszy termometr został skonstruowany przez Galileusza w latach 90. XVI wieku. Przyrząd ten był długą wąską rurką, zamkniętą od góry ogromną bańką szklaną. U dołu rurka była otwarta i zanurzona w naczyniu z zabar­wioną wodą. Przed użyciem bańkę z powietrzem należało rozgrzać, tak by ciśnienie w rurce wzro­sło na tyle, aby część gazu wydostała się dołem przez wodę. Gdy następnie schłodzono rurkę, ciśnienie w bańce spadło i woda w niej podniosła się znacznie ponad poziom wody w naczynia. Teraz poziom wody w rurce mógł służyć jako wskaźnik temperatury. Wzrost temperatury powodował roz­szerzanie się gazu w bańce i spadek poziomu cie­czy w rurce. Gdy było chłodniej, poziom wody podnosił się wskutek zmniejszenia objętości powie­trza w bańce.
Okazało się, że taki termometr jest wyjątkowo czułym instrumentem pomiarowym, był przy tym niedokładny, gdyż zmiany ciśnienia atmosferycz­nego powodowały zmiany poziomu wody w rurce, nawet przy stałej temperaturze.

Podobne prace

Do góry