Ocena brak

Co to jest teoria Wegenera?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

W połowie dziewiętnastego wieku naukowcy odkryli skamieniałości podobnej natury na oddalonych od siebie krańcach Ziemi. Na początku naszego stulecia amerykański geolog Frank B. Taylor postawią tezę , że kontynenty stopniowo odda­liły się od siebie. Według niego przesuwanie się lądów mogło wytworzyć ciśnienie powo­dujące wypiętrzanie się olbrzymich łańcu­chów górskich.

Problemem tym zajmował się również niemie­cki meteorolog, geofizyk i astronom - Alfred Wegener. Wegener badał przede wszystkim zmiany klimatu ziemskiego na przestrzeni dziejów. Próbował też odkryć tajemnicę ukry­tą w skamielinach nad którymi pracował, na przykład w jaki sposób skamieniałe rośliny tropikalne znalazły się w skałach ukrytych pod śniegami Grenlandii. Z drugiej strony istniały dowody, iż skały południowej Afryki oraz Ameryki pokrywał niegdyś lód.
Wegener opublikował swe odkrycia w książce Pochodzenie kontynentów i oceanów (Die Enstebung der Kontinente und Ozeane, 1915). Według niego obecność skamieniałych roślin tropikalnych na Grenlandii świadczy o tym, iż znajdowała się ona kiedyś w okolicach równika. W tym samym czasie duże części Afryki i Ameryki Południowej pokryte były lodem, czyli musiały być zgrupowane blisko Bieguna Południowego. Innymi słowy, konty­nenty zmieniły swoje położenie.
Jednak teorią wędrówki kontynentów (dryftu kontynentalnego) nauka zajęła się na serio dopiero w latach pięćdziesiątych i sześć­dziesiątych naszego stulecia. Dowodów wciąż przybywało, powstała też nowa teoria — teoria wielkich płyt litosfery - według której kontynenty przemieszczają się z prędkością od jednego do 10 centymetrów rocznie na olbrzymich platformach, które są częścią skorupy ziemskiej. Przyjęcie teorii ruchu kontynentów zapoczątkowało nową erę w badaniach nad naszą planetą.

Podobne prace

Do góry