Ocena brak

Co to jest teleskop Newtona (reflektor)?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Pierwsze teleskopy refrakcyjne nie były wolne od wad. Jedną z poważniejszych była aberracja chro­matyczna, wynikająca z tego, że promienie świa­tła o różnej długości fali załamują się w szkle pod nieco innym kątem i są ogniskowane (czyli sku­piane) w nieco innym miejscu, a przejawiająca się występowaniem wokół obrazu kolorowej obwód­ki (dzisiejsze układy soczewek są już dobrze skompensowane i wolne od tej wady dzięki łącze­niu różnych rodzajów szkła). Aby ominąć ten pro­blem, znamienity angielski fizyk Izaak Newton skonstruował w latach 60. XVII w. teleskop zwier­ciadlany, czyli reflektor. Zamiast soczewek użył on w celu skupienia promieni świetlnych wklę­słych luster. Promienie świetlne odbijają się od lustra zawsze pod takim samym kątem pod jakim na nie padają, niezależnie od długości fali światła, więc reflektor wolny był od aberracji chromatycz­nej. Małe płaskie lusterko dodatkowe odbijało sku­pione światło tak, by wpadało ono do soczewki okularu umieszczonej z boku rury teleskopu. Obecnie stosuje się znacznie unowocześnione konstrukcje teleskopów zwierciadlanych, jednak­że podstawowy typ newtonowski jest wciąż czę­sto używany przez astronomów amatorów.

Podobne prace

Do góry