Ocena brak

Co to jest teleskop Galileusza (refraktor)?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Teleskop został skonstruowany w 1608 r. przez niderlandzkiego optyka Hansa Lippersheya, jed­nak to Galileusz pierwszy zdał sobie sprawę z uży­teczności tego wynalazku i ulepszył jego kon­strukcję. Dzięki temu dokonał wielu znaczących odkryć astronomicznych.
Wypukłe soczewki obiektywu teleskopu so­czewkowego skupiają światło pochodzące z obser­wowanego obiektu. Znajdujące się za nimi wklę­słe, rozpraszające soczewki okularu pozwalają uzyskać jego powiększony i prosty obraz. Soczew­ki montowane są w rurach, przesuwnych względem siebie, by można byto zmieniać odległość między nimi i tym samym ustawiać ostrość (ogni­skować obraz) na obserwowany obiekt. Podobną konstrukcję mają dzisiejsze lornetki.
Zasada działania teleskopu Galileusza opiera się na załamaniu (refrakcji) promieni świetlnych na soczewkach i dlatego konstrukcje tego typu nazywamy refraktorami. W innym typie refraktora, nazywanym teleskopem astronomicznym, tak­że soczewki okularu są skupiające. Obraz otrzy­mywany w takim przyrządzie jest odwrócony.

Podobne prace

Do góry