Ocena brak

Co to jest suszenie sublimacyjne w wypychaniu zwierząt?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

W latach sześćdziesiątych wprowadzono nową technikę preparowania zwierząt - jest to tak zwane suszenie sublimacyjne, czyli liofilizacja. Martwe zwierzę jest ustawiane w odpowiedniej pozie, w jego oczodołach umieszczane są szklane oczy, po czym całość schładza się do -15°C i umieszcza w komorze próżniowej. Tam, w warunkach próż­niowych, woda sublimuje, to znaczy ze stanu sta­łego w tkankach przechodzi bezpośrednio w stan gazowy, tworząc parę wodną, która przedostaje się do komory, skąd cały czas jest usuwana przez pom­py próżniowe. W rezultacie eksponat zostaje całko­wicie wysuszony, czyli zmumifikowany. Niestety, proces powoduje pewne zniekształcenie lub skur­czenie zwierzęcia.
Metoda suszenia sublimacyjnego zachowuje i konserwuje każdy najmniejszy detal mumifikowanego zwierzęcia, co więcej, eksponat jest bar­dziej wytrzymały, niż gdyby go preparować z uży­ciem metod tradycyjnych. Metoda ma jednak poważne wady. Wysuszone tkanki eksponatu mogą być atakowane przez robactwo. Istnieje bardzo ma­ło komór, w których można poddawać liofilizacji duże zwierzęta, co gorsza w takim wypadku pro­ces suszenia może trwać nawet ponad rok i jest bar­dzo kosztowny. Obecnie większość wypychaczy posługuje się technikami tradycyjnymi, jedynie głowa i inne szczegóły anatomiczne są preparo­wane metodą suszenia sublimacyjnego.

Podobne prace

Do góry