Ocena brak

Co to jest sekcja zwłok?

Autor /Nelly Dodano /31.01.2012

Sekcje zwłok wykonuje lekarz anatomopatolog w szpitalu albo lekarz medycyny sądowej w zakła­dzie medycyny sądowej. Są dwie główne przyczy­ny ich wykonywania.
Pierwsza obejmuje nagłe zgony z podejrzeniem o przestępstwo umyślne (ewidentny wpływ osób trzecich) lub nieumyślne (np. błąd w sztuce lekar­skiej lub przedawkowanie leków). Druga dotyczy schorzeń przewlekłych lub ostrych, które dopro­wadzają do śmierci pacjenta w szpitalu (wyjaśnie­nie przyczyny zgonu lub choroby).
Pomimo wysoko zaawansowanej wiedzy me­dycznej, którą posiadają współcześni lekarze, są przypadki, w których do końca nie udaje się wyja­śnić wszystkich wątpliwości dotyczących zgonów, zwłaszcza nagłych, pozornie zdrowych ludzi. Zdarza się, że lekarz nie zna rozmiaru szkód, jakie poczyniła choroba w organizmie, albo nie wie, czy towarzyszyły jej inne schorzenia. W takim wypad­ku pacjent podlega sekcji zwłok, od której można odstąpić na prośbę rodziny, jeśli istnieje doku­mentacja choroby.

Podobne prace

Do góry