Ocena brak

Co to jest polimeryzacja kondensacyjna?

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

Wiele ważnych polimerów powstaje w procesie polimeryzacji kondensacyjnej. Proces ten jest znacznie bardziej złożony od polimeryzacji bez­pośredniej. Dwa monomery, z których każdy po­siada więcej niż jedną grupę aktywną chemicznie, łączą się ze sobą, a podczas tego procesu powsta­je produkt uboczny w postaci mniejszej cząstki, np. wody. W ten sposób produkuje się między in­nymi nylony. Kwas mineralny reaguje w tym pro­cesie z aminami, czyli związkami pochodzącymi od amoniaku. Również bakelit jest produktem tego rodzaju polimeryzacji.
Zbliżona do polimeryzacji kondensacyjnej jest polimeryzacja przez przebudowę. Różnica między tymi procesami polega na tym, że w tym drugim podczas łączenia się monomerów ze sobą nie pow­stają żadne produkty uboczne. Nazwa tego proce­su pochodzi stąd, że podczas reakcji pomiędzy monomerami następuje zmiana konfiguracji atomów w ich cząsteczkach oraz zmiana charakteru wiązań łączących atomy ze sobą, tak aby mógł zostać wytworzony łańcuch polimerowy. Przykła­dowym produktem tego rodzaju polimeryzacji może być poliuretan.

Podobne prace

Do góry