Ocena brak

Co to jest planetarium?

Autor /Bery Dodano /31.01.2012

Projektory współczesnych planetariów umożliwiają oglądanie realistycznych obrazów nieba i ciał niebieskich. Projektor może pokazać widok nieba z dowolnego miejsca na Ziemi, a nawet z kosmosu.
W XVI wieku nazwą planetarium określa­no proste urządzenie mechaniczne, któ­rego używano, by demonstrować ruch planet wokół Słońca. W 1715 roku na zamówienie irlandzkiego arystokraty, czwartego hrabiego Orrery, wykonano urządzenie nieco bardziej skomplikowane. Na cześć zleceniodawcy nazwane zostało ono orrery. Ukazywało ono ruchy planet, Księżyca oraz innych znanych wówczas ciał nie­bieskich. Urządzenie tego typu nazywamy analo­gowym, jako że zasada jego działania jest analo­giczna do działania układu, który odtwarza.
Nowoczesne planetarium jest dużą salą z umieszczonym centralnie projektorem o dużej mocy, siedzeniami dla publiczności oraz pół-sferycznym sufitem pełniącym funkcję ekranu. Niekiedy również projektor bywa nazywany plan­etarium. Najczęściej spotykany typ projektora wyglądem przypomina nieco hantle - na każdym z końców znajduje się urządzenie projekcyjne -jedno dla nieba północnego i jedno dla południo­wego. Średnica ekranu wynosi od 7 metrów w ma­łych planetariach edukacyjnych do ponad 30 met­rów w dużych planetariach.
Poza ukazywaniem realistycznych widoków nie­ba z różnych miejsc naszej planety, projektory uka­zują w krótkim czasie zmiany w obrazie nieba zachodzące pod wpływem czynników naturalnych. Są to: dobowy ruch Słońca i gwiazd po niebie, mie­sięczny ruch Księżyca wokół Ziemi oraz związa­ne z nim fazy Księżyca, roczny ruch Słońca i pla­net na tle gwiazd, ruch precesyjny ziemskiej osi. Oddzielne części projektora wyświetlają gwiazdy, Słońce, Księżyc oraz planety.

Podobne prace

Do góry