Ocena brak

Co to jest pełna klimatyzacja?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Pełna klimatyzacja nie tylko wentyluje, ale także oczyszcza powietrze i pozwala utrzymać jego wil­gotność oraz temperaturę w żądanych granicach. System może składać się z klimatyzatora i prze­wodów rozprowadzających powietrze lub z osob­nych klimatyzatorów umieszczonych w oknach i ścianach.
Typowy system klimatyzacyjny usuwa zużyte powietrze z pomieszczenia rurami wyciągowymi, miesza je ze świeżym powietrzem zasysanym z zewnątrz, a następnie filtruje mieszankę, celem usunięcia zeń zanieczyszczeń. Tak przefiltrowane powietrze przechodzi teraz przez zespół chłodzą­cy, w którym usuwa się zeń wilgoć. Cząsteczki pary wodnej skraplają się w obniżonej tempera­turze, a powstałe kropelki rosy są następnie usu­wane. Powietrze jest potem podgrzewane do wy­maganej temperatury i przepuszczane przez filtr usuwający zapachy.
Niekiedy powietrze przepuszczane jest jeszcze przez nawilżacz, który dodaje do powietrza ściśle określoną ilość pary wodnej. Proces przeprowadza się celem uzyskania powietrza o dokładnie okre­ślonych parametrach, jakie bywa potrzebne w nie­których procesów technologicznych. Na koniec uzdatnione powietrze jest wdmuchiwane do po­mieszczeń pod ciśnieniem nieco wyższym od atmo­sferycznego, tak aby wypychało znajdujące się w nich zużyte powietrze.

Podobne prace

Do góry