Ocena brak

Co to jest państwo?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Państwo to nie to samo co naród. Państwo to orga­nizacja polityczna obejmująca swym zasięgiem określone granicami terytorium i wszystkich za­mieszkujących je ludzi - jego obywateli. Charak­terystyczną cechą państwa jest centralna władza, zarówno ustanawiająca prawa, jak i stojąca na ich straży. Państwo wymaga lojalności i posłuszeń­stwa od swoich obywateli, zarówno w systemach demokratycznych, jak i totalitarnych.

Podobne prace

Do góry