Ocena brak

Co to jest metoda kształcenia?

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Metoda (z gr. methodos) oznacza drogę, sposób postępowania. Opierając się na znaczeniu tego terminu sformułowano wiele definicji metod nauczania. Metody te nazywane są także metodami kształcenia, a w metodyce amerykańskiej używa się określeń: strategia nauczania, styl lub model pracy z uczniami. Dydaktycy używają następujących terminów dla określenia metody nauczania: sposób pracy, układ czynności lub typowe wzorce czynności nauczyciela.

Dominującym składnikiem każdej metody nauczania jest system (lub układ) czynności nauczyciela i uczniów, w toku, którego pierwsi organizują działalność poznawczą, twórczą, emocjonalną i praktyczną uczniów. Tradycyjny termin nauczania powinien zostać, zdaniem W. Okonia, zastąpiony terminem metoda kształcenia, gdyż w pojęciu kształcenie zawarte jest zarówno nauczanie jak i uczenie się, a więc dotyczy także pracy nauczyciela jak i uczniów oraz plasuje ucznia jako partnera nauczyciela.

Metoda kształcenia- to wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów, umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce.

Metoda kształcenia jest przede wszystkim metodą kształcenia uczniów, zmieniania ich osobowości, a nauczanie jest tu przede wszystkim organizowaniem racjonalnego uczenia się.

Podobne prace

Do góry