Ocena brak

Co to jest marketing-mix ,omówić jego elementy składowe.

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

Marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek noszą nazwę marketingu – mix i obejmują;

 

  • Produkt i jego bezpośrednie wyposażenie (m.in. opakowanie)

  • Cenę produktu i warunki transakcji

  • Kanały dystrybucji, służące do bezpośredniego i pośredniego doprowadzenia produktów do klientów (nabywców)

  • Promocję produktów i budowę wizerunku przedsiębiorstwa

Instrumenty te muszą tworzyć system i być rozpatrywane, analizowane, projektowane i stosowane łącznie. Projektowanie wykorzystania zespołu instrumentów marketingowych, powinno poprzedzić podjęcie produkcji. Przy projektowaniu należy również kierować się kolejnością, w jakiej zostały wymierzone wyżej wymienione instrumenty. Ponadto należy zapewnić zgodność całego układu instrumentów oraz stosowanie przez przedsiębiorstwo tych instrumentów musi być zindywidualizowane w zależności od sytuacji rynkowej.

 

 

Wewnętrznie zintegrowana struktura marketingu, za pomocą której firma oddziałuje na zjawiska rynkowe. Pojęcia tego używa się dla określenia czterech czynności marketingu: kształtowania produktu, ceny, dystrybucji i promocji stanowiących podstawę każdej działalności marketingowej. Zgodnie z formułą marketing-mix klient ma otrzymać przystosowany do jego indywidualnych potrzeb produkt (right product), dostarczony na dogodne dla niego miejsce wymiany (right place), po uzgodnionej dzięki negocjacji cenie (right price) oraz stałej wymianie informacji między nim a firmą, bądź sprzedawcą (right promotion).

 

Podobne prace

Do góry