Ocena brak

Co to jest marketing mix?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Marketing mix – elementy marketingowe, składniki marketingu mix. Instrumenty oddziaływania na rynek wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w celu osiągnięcia celów marketingowych. Najczęściej działania te dotyczą czterech elementów:

- produkty - ceny- dystrybucji- promocji

dodatkowo:- personel- fizyczne otoczenie- sposoby postępowania, procedury- satysfakcja

Wachlarz działań faktycznie podejmowanych przez przedsiębiorstwo zależy od wielkości i środków, jakimi przedsiębiorstwo dysponuje, rodzaju produktu, rodzaju rynku oraz stanu konkurencji na rynku.

Elementy marketingu. Przykłady działań przedsiębiorstwa na rynku:

1) PRODUKT

- opracowanie produktu; analiza wartości; program produkcji; marka, znak handlowy;

- opakowanie; usługi; gwarancja;

2) USTALANIE CENY

- opusty; dyskryminacja cenowa; udział procentowy produktu w obrotach

Ustalenie wysokiej ceny na nowy produkt celem osiągnięcia maksymalnego zysku.

3) DYSTRYBUCJA PRODUKTU

- kanał dystrybucji; transport, fizyczna dystrybucja; liczba sklepów

4) PROMOCJA

- reklama; sprzedaż osobista, promocja sprzedaży; public relationspropaganda marketingowa; serwis posprzedażny.

Podobne prace

Do góry