Ocena brak

Co to jest konwersja analogowo-cyfrowa?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Większość urządzeń elektrycznych, dla przykładu telefon bądź telewizor, przekształca przychodzą­cy do nich sygnał analogowy na inny sygnał ana­logowy, który jest podawany na wyjście urządzenia (zmiany natężenia wiązki elektronowej w telewi­zji czy też fale dźwiękowe w telefonie). Telewizja i telefonia cyfrowa stały się możliwe wyłącznie dzięki procedurze próbkowania, której funkcją jest zamiana sygnału analogowego na cyfrowy. Prób­kowanie polega ha pomiarze sygnału analogowego w bardzo krótkich, następujących po sobie odstę­pach czasu. Tak zmierzonej wartości przypisuje się pewną liczbę całkowitą. Oczywiście wskutek zastosowania takiej procedury wartości sygnału cyfrowego jedynie w przybliżeniu odpowiadają analogowemu pierwowzorowi. Jednak im wyższa jest częstotliwość próbkowania, tym dokładniej sygnał cyfrowy odwzorowuje sygnał analogowy, W telefonii cyfrowej stosuje się próbkowanie z częstotliwością 8 tysięcy razy na sekundę, a każ­demu zmierzonemu natężeniu głosu przypisuje się liczbę całkowitą z przedziału pomiędzy 1 a 256. W profesjonalnych magnetofonach stosowanych w studiach nagraniowych próbkowanie odbywa się z częstotliwością 48 tysięcy razy na sekundę, a syg­nał może przybrać 32768 wartości, co jest wiel­kością zupełnie wystarczającą. Aby z cyfrowych danych odtworzyć przebieg analogowy, należy sygnał cyfrowy podać na wejście obwodu, który wytwarza z zadaną częstotliwością sekwencję elek­trycznych impulsów o odpowiednim natężeniu oraz wygładza powstały przebieg tak, by uzyskać sto­sunkowo gładką falę.
Od lat 80. XX wieku słowo „cyfrowy" stało się „wytrychem", stosowanym również dla opisania całego spektrum różnorodnych technik i technolo­gii.

Podobne prace

Do góry