Ocena brak

Co to jest Koło Wiedeńskie? Przedstawiciele

Autor /Olaf Dodano /06.07.2011

Koło Wiedeńskie- ( Der Wiener Kreis), grupa filozofów i uczonych głosząca program walki z metafizyką, postulaty empiryzmu i fizykalizmu

Doktryny Koła Wiedeńskiego:

 • ujęcie nauk logiczno-matematycznych jako nieempirycznych i analitycznych

 • sprowadzenie wszystkich nauk empirycznych do jedności na podłożu języka fizykalnego

 • sprowadzenie nauk humanistycznych do psychologii i socjologii, obu pojmowanych behawiorystycznie

 • likwidacja metafizyki, które zagadnienia są pozorne, a twierdzenia bezsensowne

 • likwidacja innych nauk filozoficznych – teorii poznania, etyki, estetyki – i pozostawienie filozofii tylko w charakterze analizy języka

Przedstawiciele:

 • M. Schlick

 • R. Carnap

 • Ph. Frank

 • O. Neurath

 • K. Poper

 • K. Gogel

Podobne prace

Do góry