Ocena brak

Co to jest kod pocztowy?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

Centrum współczesnego systemu pocztowego jest sortownia, gdzie przesyłka jest kierowana do miej­sca przeznaczenia. By szybko sortować znaczne ilości listów, wprowadza się automatyzację. Nowe technologie wymuszają zmiany w formie adreso­wania przesyłek. W wielu krajach w ostatnich dzie­sięcioleciach wprowadzono nowe, dokładniejsze systemy kodów pocztowych.
W pięciocyfrowym numerze polskiego kodu pocztowego zawarto wiele informacji. Pierwsze dwie cyfry oznaczają rejon kraju, do którego przesyłka ma dotrzeć, następne trzy dokładnie okre­ślają urząd pocztowy oraz obszar doręczeń, dzię­ki czemu list szybko trafia do torby właściwego listonosza. Podobne systemy mają inne kraje.
W obecnie stosowanych systemach pocztowych worki z listami ze skrzynek pocztowych trafiają do lokalnej sortowni. Tam listy są wstępnie segrego­wane: najpierw rozdziela sieje według wagi i tary­fy opłat, układa znaczkami w jedną stronę, po czym znaczki są kasowane (stemplowane) przez wybicie daty oraz miejsca przyjęcia przesyłki. Wszystkie te czynności mogą być wykonywane ręcznie bądź automatycznie przez specjalne maszyny.

Podobne prace

Do góry