Ocena brak

Co to jest Internet?

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Internet jest siecią komputerową, która łączy między sobą mniejsze sieci komputerowe na całym świecie. Szybki rozwój Internetu w ostatnich latach stanowi prze­łom w technologii komunikacji.
Na początku lat dziewięćdziesiątych Inter­net zaczął się gwałtownie rozrastać. Było to spowodowane tym, że coraz więcej firm i osób prywatnych zaczęło zdawać sobie sprawę z udogodnień, jakie niesie ze sobą ogól­noświatowa komunikacja elektroniczna.
Prace nad Internetem zaczęły się w 1969 roku, jako projekt o nazwie ARPAnet, finansowany przez amerykański Departament Obrony. Celem przedsięwzięcia było stworzenie sieci kompute­rowej, która mogłaby przetrwać atak nuklearny -w przypadku zniszczenia części sieci, łączność pomiędzy pozostałymi jej elementami miała zostać zachowana. Taka filozofia przyświecała konstruktorom Internetu od samego początku. Dane przesyłane są w pakietach przy użyciu stan­dardowych technik komunikacyjnych, znanych jako protokoły (TCP/IP) - każde dwa komputery używające tych protokołów mogą być połączone. Jeżeli tylko pakiety są właściwie zaadresowane, można je przesłać z dowolnego komputera podłą­czonego do Internetu do dowolnego komputera również do niego podłączonego - za pośrednic­twem dowolnej trasy komunikacyjnej. Oznacza to, że jeżeli w części sieci wystąpi usterka, infor­macja ominie ten fragment i inną drogą trafi do celu. Ze względu na tą niezwykłą drożność Inter­netu, niektórzy sądzą, że niemożliwe jest nałoże­nie na tę sieć jakiejkolwiek cenzury, co wzbudza niepokój niektórych polityków.

Podobne prace

Do góry