Ocena brak

Co to jest erupcja peleańska?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Jeśli magma ma bardzo dużą lepkość, a zawarte w niej gazy wywierają niskie ciśnienie, erupcji towarzyszą chmury gorącego popiołu i gazów, które potem opadają błyskawicznie w dół w po­staci „rozżarzonej lawiny".
Gorące gazy i popiół pędzą w dół zbocza piroklastyczną falą nazywaną nuée ardente (z fran­cuskiego - gorąca chmura), która niszczy wszyst­ko na swojej drodze. Ten typ erupcji nazwano ty­pem Pelée, od imienia wulkanu na karaibskiej wyspie Martynice, który 8 maja 1902 r. zniszczył miasto St. Pierre, uśmiercając 30 000 ludzi. Jedy­nym, który przeżył ten straszliwy kataklizm, był mężczyzna odbywający karę w więzieniu. W je­go celi znajdowało się jedynie maleńkie okienko - nuée ardente nie sforsowała go.

Mount St. Helens w stanie Washington, w Sta­nach Zjednoczonych, wybuchł w bardzo podobny sposób. Ten wulkan nie przejawiał żadnej aktyw­ności przez niemal 123 lata, lecz feralnego dnia - 18 maja 1980 r. wszystko się zmieniło. Wybuch był nadzwyczaj widowiskowy. W istocie, erupcja była tak potężna, że spowodowała oderwanie się zbocza góry.
Chmury gazu i popiołu runęły piroklastyczną falą po zboczu wulkanu, paląc i niszcząc wszyst­ko, co napotkały po drodze. Wybuch zniszczył, między innymi, ogromne połacie lasu. Erupcja, trwająca prawie dziewięć godzin, dostarczyła do atmosfery miliony ton popiołu. Potem ulewny deszcz zamienił nagromadzone popioły i pyły w szlam. Chociaż przewidywano wystąpienie erupcji, wielu ludzi zignorowało te ostrzeżenia - śmierć poniosło 57 osób.

Podobne prace

Do góry