Ocena brak

Co to jest broń automatyczna?

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Broń automatyczna strzela dopóty, dopóki naci­śnięty spust nie zostanie zwolniony. Pistoletów auto­matycznych jest niewiele, na przykład Uzi lub nasz P-63, co więcej, zwykle ustawia się je do strzela­nia pojedynczego, wyłączając tę właśnie automa­tykę, by nie wystrzelać od razu całego, dosyć skrom­nego, magazynka.
Prawdziwymi automatami są karabiny maszy­nowe. Tu wszystko jest poruszane energią wystrza­łu. Pierwszą udaną konstrukcją karabinu maszyno­wego był Maxim z 1883 r., wykorzystujący energię odrzutu. Zasada ta jest używana również dziś, szcze­gólnie w broni instalowanej w pojazdach opance­rzonych, gdyż broń tak pracująca nie wydziela do środka pojazdu żadnych gazów strzelniczych. Z kolei lekka broń maszynowa używana przez piechotę działa z wykorzystaniem energii tychże gazów. Piechota wyposażana jest w lekkie karabin­ki automatyczne, z których z pewnością najsłyn­niejszym jest radziecki Kałasznikow, czyli AK-47, produkowany i używany w wielu krajach, w tym w Polsce. Jego konkurentem był amerykański M-15 A-l. Obecnie do uzbrojenia wprowadzane są now­sze modele takiej broni, na przykład amerykański AR-15 i brytyjski SA-80.

Podobne prace

Do góry