Ocena brak

Co to jest barometr Torriceliego?

Autor /Komun Dodano /31.01.2012

Doświadczenie Torriceliego
Torricelli wykonał doświadczenie pokazujące, w jaki sposób ciśnienie powietrza może zrównoważyć ciśnienie słupa cieczy. Wziął szklaną rurę długości około 1 metra, zasklepił na jednym z koń­ców i napełnił rtęcią. Następnie zatkał rurę palcem, odwrócił i umieścił otwarty koniec w niewielkim naczyniu również zawierającym rtęć. Gdy usunął palec zatykający rurę, część rtęci przepłynęła do naczynia i w rurze ponad słupem cieczy wytworzy­ła się próżnia. Jednak pewna część rtęci pozostała w rurze, tworząc słup o wysokości 76 cm. Poziom rtęci utrzymywał się dzięki ciśnieniu powietrza, które wywierane było na rtęć znajdującą się w na­czyniu. Wysokość słupa rtęci była więc miarą ciśnienia powietrza.
Powietrze pod normalnym ciśnieniem atmosfe­rycznym utrzymuje slup rtęci o wysokości 760 mm, mówi się więc, że ciśnienie to wynosi 760 mm Hg (Hg to symbol chemiczny rtęci) lub 760 torów (Tr). Średnica rury nie jest istotna i nie wpływa na pomiar ciśnienia.
Inne ciecze
Do pomiaru ciśnienia można używać innych cieczy, jednak rtęć ma najlepsze właściwości. Jest bowiem cieczą wyjątkowo gęstą, jej ciężar właściwy przekracza 13,6 razy ciężar właściwy wody. Gdyby zamiast rtęci używać wody, jej słup miałby
w normalnych warunkach wysokość ponad 10 m. Rura tej długości byłaby zbyt wielka, by znaleźć praktyczne zastosowanie. Co więcej rtęć pozosta­je cieczą aż do -39°C i barometrów rtęciowych można używać nawet przy silnych mrozach.

Podobne prace

Do góry